EVA HELPLINE 021 9008

Informatii privind protectia datelor cu caracter personal.

Va comunicam ca la data de 25.05.2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) iar societatea EVA ENERGY S.A. a intreprins toate masurile de natura tehnica si organizationala astfel incat sa asigure in continuare prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal in conformitate cu cerintele legale de securitate (integritate si confidentialitate) in vigoare.

Astfel, va aducem la cunostinta ca in plus fata de drepturile prevazute de legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor drepturi, respectiv drepturile de informare, acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei, incepand cu data de 25.05.2018 beneficiati si va veti putea exercita suplimentar:

 • Dreptul de a fi uitat, prin adresarea unei solicitari catre societatea EVA ENERGY S.A. pentru stergerea evidentelor datelor personale;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, constand in transferul datelor Dvs. personale catre un alt operator de date cu caracter personal desemnat de Dvs.;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de rectificare sau stergere a datelor, precum si in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator.

Va reiteram ca societatea EVA ENERGY S.A. colecteaza si prelucreaza datele Dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor de furnizare energie electrica si gaze naturale (analiza oportunitatii si conditiile de ofertare, elaborarea contractelor de furnizare energie electrica si gaze naturale, gestionarea acestor contracte, solutionarea eventualelor divergente specifice pietei de energie, emiterea facturilor si recuperarea creantelor scadente si neachitate);
 • In scopul respectarii obligatiilor legale ce ii revin in calitate de furnizor de energie electrica si gaze naturale;
 • In scop de marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite.

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor Dvs. cu caracter personal de catre societatea EVA ENERGY S.A., pentru fiecare dintre scopurile anterior mentionate este:

 • Consimtamantul Dvs.;
 • Contractul de furnizare energie electrica si/sau gaze naturale la care sunteti parte sau cererea Dvs.adresata societatii subscrise inainte de incheierea contractului;
 • Obligatia legala ce revine furnizorului EVA ENERGY S.A. in temeiul reglementarilor specifice pietei de furnizare energie electrica si gaze naturale;
 • Interesul legitim al societatii EVA ENERGY S.A., in calitate de furnizor de energie electrica si gaze naturale, in sensul prevenirii si limitarii pagubelor si prejudiciilor determinate de un potential comportament neconform al Dvs.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele cu caracter personal colectate sunt:  

 • Autoritati ale statului (autoritati de reglementare si control, autoritati fiscale etc);
 • Entitati implicate in mod direct/indirect in procesul de furnizare energie electrica si/sau gaze naturale (ex: operatori de distributie, operatori de transport, operatori de retea);
 • Entitati implicate in administrarea contractelor de furnizare energie electrica si gaze naturale incheiate de Dvs., catre care au fost externalizate anumite procese specifice (ex: prestatori de servicii de imprimerie facturi, operatori postali, societati de recuperare creante);
 • Alte societati din cadrul grupului EVA ENERGY S.A.

Datele cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopuile mentionate mai sus sau pentru perioada de timp stipulata in dispozitiile legale specifice pietei de energie electrica si gaze natural.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice alte intrebari suplimentare referitoare la prelucrarea de catre societatea EVA ENERGY S.A. a datelor Dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • Email: a.furtuna@eva-energy.ro
 • Cerere scrisa: Str. Andrei Muresanu, 11-13, et. 1, Bucuresti, Sector 1
 • Telefonic: 021 318 08 10

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari referitoare la procesul de prelucrare a datelor cu caractere personal desfasurat de societatea EVA ENERGY S.A. sunt disponibile incepand cu data de 25.05.2018 pe site.


Politica de prelucrare date cu caracter personal