EVA HELPLINE 021 9008

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru EVA Energy S.A. şi afiliaţii săi şi sunt proprietatea exclusivă a EVA Energy S.A.

De asemenea, EVA Energy S.A deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al EVA Energy S.A

Deşi depunem toate eforturile pentru a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, pentru a prezenta in mod cat mai clar şi concis toate informaţiile din acest site, EVA Energy S.A. nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori. EVA Energy S.A. nu este si nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. Vă asigurăm că depunem toate diligenţele pentru remedierea eventualelor erori.

EVA Energy S.A. nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate nici pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici EVA Energy, nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

EVA Energy S.A. nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către EVA Energy S.A. prin intermediul Internetului. EVA Energy S.A. asigură caracterul confidenţial şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală a documentelor descărcate de pe site-ul eva-energy.ro doar pe durata stocării acestora pe serverul companiei. Prin transmiterea sau oferirea oricăror informaţii sau materiale către această pagină de Internet, vă exprimaţi acordul ca EVA Energy S.A. şi/sau oricare dintre afiliaţii săi să folosească informaţiile oferite de dumneavoastră în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin poştă.”

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site,cu excepţia celor făcute de EVA Energy S.A., precum si realizarea de link-uri către site-ul EVA Energy., fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul EVA Energy S.A. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

EVA Energy S.A. şi afiliaţii săi nu sunt responsabili pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site-ul EVA Energy S.A. şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

Protecţia datelor cu caracter personal

EVA Energy asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientilor şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de catre clienti unor terţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către EVA Energy în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii de catre EVA Energy, respectiv prestarea serviciilor de catre companie.

Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, şi că este în cunoştinţă de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special de:

(a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere şi în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de catre EVA Energy,

(b) dreptul de intervenţie asupra datelor (de a cere şi obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau disproporţionată faţă de scopul legitim care ar putea fi lezat),

(c) dreptul de opoziţie (de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia unor dispoziţii legale contrare),

(d) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate şi repararea prejudiciului încercat.